Het Inloopuur “de Haven”gaat verhuizen

Het Inloopuur van het Diaconaal Platform Hoogeveen verhuist op 1 februari 2019 van De Haven naar de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils aan de Schutstraat 40. In december 2018 opende het Leger des Heils daar de vernieuwde kledingwinkel aan de Schutstraat. In deze winkel is ook een ontmoetingsplek waar iedereen die dat wil overdag langs kan komen voor een kop koffie of thee, een gesprekje of om mee te doen met een activiteit. Het Diaconaal Platform Hoogeveen en het Leger des Heils hebben besloten om meer samen te werken. Dit wordt onder andere zichtbaar door het Inloopuur vanaf 1 februari 2019 ook aan de Schutstraat te houden.