Inloopuur “de Haven”gaat verhuizen!

M.i.v. 4 februari 2019 zal het inloopuur ” De Haven” plaatsvinden in de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils aan de Reviusweg 5 in Hoogeveen.