Ontmoeting op zondag

Elke laatste zondag van de maand van 15.00 tot 17.30 uur.

Ontmoetingswinkel Leger Des Heils

Schutstraat 40 in Hoogeveen