Diaconaal Platform Hoogeveen

Missie

In het Diaconaal Platform Hoogeveen willen kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen, ieder vanuit haar eigen Identiteit, samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht te laten komen zodat de gemeente Hoogeveen voor ieder leefbaar is en blijft.

Doel

Het Diaconaal Platform Hoogeveen wil dit bereiken door:

  • Een platform te zijn van ontmoeting, kennis- en informatie uitwisselen.
  • Initiatieven bij elkaar brengen en samenwerking bevorderen.
  • Volwaardige gesprekspartner van de burgerlijke gemeente Hoogeveen te zijn en samen te werken met maatschappelijke instellingen.

Registratie

  • Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58961127