Werkwijze

Diaconaal Platform

 • Het platform houdt 3x per jaar een platformvergadering.
 • Iedere aangesloten kerk en hulporganisatie stuurt een afvaardiging.
 • Het platform is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen en te reageren op voorstellen van de kerngroep.
 • Het platform heeft een antenne-/signaalfunctie voor wat er speelt op sociaal, diaconaal en maatschappelijk gebied in de burgerlijke gemeente Hoogeveen.

Kerngroep

 • De kerngroep bestaat uit voorzitter Wiebe te Velde, penningmeester Jan Reinders, secretaris Gijs Pullen aangevuld met een aantal algemene leden vanuit de werkgroepen: Alex Visscher, Aly Keuning, Gerrit Olijve, Daniela Bolks en Geert Marissen.
 • De kerngroep vertegenwoordigt het Diaconaal Platform Hoogeveen naar de burgerlijke gemeente Hoogeveen en maatschappelijke instellingen.
 • De kerngroep voert de ideeën van het Diaconaal Platform uit en bereidt de platformbijeenkomsten voor.
 • Er is geen sprake van een beloning, echter daar waar er kosten worden gemaakt zullen deze vergoed worden.

Werkgroepen

 • Werkgroepen worden gevormd rond thema’s van het Diaconaal Platform Hoogeveen.
 • Een werkgroep bestaat uit 4-7 leden en wordt gevormd door leden van bij het onderwerp betrokken diaconieën en levensbeschouwelijke instellingen.
 • In iedere werkgroep zit een lid van de kerngroep.