Ik heb schulden

SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Helaas groeit het aantal mensen met deze problemen sterk. Ons vrijwilligersnetwerk is een initiatief van de kerken en kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Het is ons gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Wij helpen iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging. Wij werken ook samen met de thuisadministratie van Humanitas.

Een SchuldHulpMaatje is een professioneel getrainde vrijwilliger en moet voor de training een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen. Verder verleent een maatje zijn diensten gratis en doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens.

Het maatje helpt mensen bij het orde op brengen van hun administratie en financiën, maar hij neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale Diensten of bureaus voor schuldhulp. Wel biedt hij ondersteuning en daarbij kiest hij voor een structurele aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een financieel gezond leven kunt leiden.

Contact?

Bel: 06 395 79 553
Mail: coordinator@schuldhulpmaatjehoogeveen.nl